Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die al dan niet tegen betaling worden aangeboden op de website www.heteerstelied.nl. Het plaatsen van een bestelling in onze webshop (en het downloaden van producten) houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor digitale producten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op de website www.heteerstelied.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt binnen 3 werkdagen digitaal geleverd en is na een succesvolle betaling automatisch te downloaden op een speciale downloadpagina. Heeft u gekozen voor het ontvangen van een fysieke kaart, dan ontvangt u die per post.

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Het Eerste Lied. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op de website www.heteerstelied.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Het Eerste Lied.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Het Eerste Lied. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Het Eerste Lied garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 1. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Het Eerste Lied is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres aan Het Eerste Lied. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals, maar niet uitsluitend, firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

 1. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op alle digitale producten van Het Eerste Lied berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om afgeleide werken te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

4.3 Het is zonder expliciete schriftelijke toestemming van Het Eerste Lied niet toegestaan om de digitale downloads elders op internet te publiceren zoals, maar niet uitsluitend, websites als Facebook.com, YouTube.com, Vimeo.com of webwinkels.

 1. Bedenktijd/retouren

5.1 Op digitale producten van Het Eerste Lied, gekocht op www.heteerstelied.nl, geldt geen recht van retour. Annuleren van een reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

5.2 De wettelijk bepaalde bedenktijd bij online aankopen is niet van toepassing op digitale content op een niet-materiële drager. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.heteerstelied.nl wordt expliciet afstand gedaan van het herroepingsrecht.

5.3 Als je product niet goed is, zullen wij er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te lossen. Voorbeelden: 1) Een drukfout op de kaart = Wij zullen een nieuwe kaart laten drukken en opsturen. 2) Een fout in de audio van van het lied = Wij zullen zo snel mogelijk het bestelde lied corrigeren en jou hiervan op de hoogte brengen. Stuur bij eventuele fouten een mail naar klantenservice@heteerstelied.nl.

5.4 Met ‘niet goed’, bedoelen wij de kwaliteit van de kaart, of andere (druk)fouten van ons. Het kan ook sporadisch voorkomen dat er een fout in de audio van het gepersonaliseerde lied zit.  * Jij bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw inbreng.

  1. De teksten van het persoonlijke bericht;

  2. Het invoeren van de juist gespelde naam;

  3. De juiste verzend-adresgegevens invullen.

 

 1. Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Het Eerste Lied vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

6.4 Mocht een naam qua aantal lettergrepen niet door ons in te zingen zijn in een gepersonaliseerd lied dan nemen wij contact op per e-mail en zullen wij het bedrag terugstorten op de rekening van de klant.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elke moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze algemene voorwaarden aan te brengen.