Het zegenen van onze kinderen

Het zegenen van onze kinderen

 – Het is bedtijd voor onze twee meisjes. ‘Ga maar lekker liggen,’ zeg ik tegen Janoah, onze oudste, nadat we het avondritueel van wassen, tandenpoetsen, haren kammen, bidden en boekje lezen hebben afgewerkt. Fluffy, haar lievelingsknuffel, leg ik naast haar neer. Dan kruipt ze onder de dekens en gaat liggen. ‘Mama wil je graag nog zegenen, Janoah’, zeg ik. ‘Dat is het allermooiste wat ik je mee mag geven, de woorden van de Heere God.’ En ik begin met het zingen van het lied dat ik al voor haar zong toen ze in mijn buik zat. ‘De Here zegent jou, en Hij beschermt jou. Hij schijnt Zijn licht over jouw leven’. Met mijn hand op haar hoofdje en nog een kus, gaat ze slapen. Wat ben ik dankbaar dat ik haar mag en kan zegenen met al het goede van God, haar Vader.

Kinderen zijn een geschenk van God
In Psalm 127:3 staat het geschenk van kinderen zo mooi omschreven. Hier staat ‘Kinderen zijn een geschenk van de Heer, de vrucht van de schoot is de beloning van God’. Wij mogen onze kinderen ontvangen als een geschenk, gegeven uit de Hemel door de Gever van het leven. Wat een voorrecht, wat een zegen! Ik ben zo dankbaar dat wij onze kinderen van God mochten ontvangen, dat ze Zijn bezit zijn, maar dat wij hier op aarde voor hen mogen zorgen. De zorg, liefde en verantwoordelijkheid voor onze kinderen hoeven wij niet alleen te dragen, deze delen wij met God. Dit geeft mij zo’n rust en vertrouwen.

‘Lieverd, jij bent gegeven uit de hemel. De Gever van het leven, gaf jou aan ons ‘

kinderen zegenen, hoe doe je dat?

Maar hoe zorg je dan samen met God voor je kinderen? Dit kun je bijvoorbeeld doen door voor je kinderen te bidden en God om hulp te vragen met het liefhebben en opvoeden van je kinderen met Zijn liefde, geduld, vergeving en vreugde. Heel concreet kun je dit vormgeven door je kinderen regelmatig te zegenen met woorden van leven, liefde. Met de woorden van God zelf.

Door heel de Bijbel is te lezen dat het zegenen van kinderen een belangrijke plaats heeft. God begint immers zelf in Genesis met het zegenen van Zijn kinderen, namelijk Adam en Eva (Genesis 1:28). In het Oude Testament zien we daarnaast vaders die hun kinderen zegenen, leiders die hun plaatsvervangers zegenen en oude mannen die hun zonen een laatste zegen geven.

Veel Joodse vaders zegenen hun kinderen bij het begin van de Sabbat. Zij spreken de zegen uit vanuit Numeri 6:24-26 waar staat: ‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ Daarnaast spreken zij uit over de jongens: ‘Moge God je doen zijn als Efraïm en als Manasse!’ en over de meisjes: ‘Moge God je doen zijn als Sara, Rebekka, Rachel en Lea!’ Een prachtig ritueel, ingesteld vanuit het Oude Testament.

Jezus zegent de kinderen
Het mooiste voorbeeld van zegenen van kinderen in het Nieuwe Testament vinden we in Marcus 10:13-16 waarbij Jezus een groep kinderen de handen oplegt en hen zegent. Hij zegt hier: ‘Laat de kinderen bij Mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij’. In het zegenen van onze kinderen zit dus ook een groot geheimenis voor ons als volwassenen. Wanneer wij onze kinderen zegenen, spreken we ook een verlangen uit, dat we in afhankelijkheid en vertrouwen mogen leren leven zoals zij dat doen.

de liederen

  ” Wij mogen hier op aarde voor onze kinderen zorgen
en hen zegenen.”

Gods woorden tijdens het zegenen

Voor het woord zegenen wordt in de Bijbel het Griekse woord ‘eulogein’ gebruikt, dit betekent: ‘goed spreken over’. Iemand zegenen is dus eigenlijk heel simpel, het goede van God uitspreken over iemand. Het woord zegenen betekent daarnaast dankzeggen, loven of prijzen. Maar vanuit het geloof in God zijn dit zoveel meer dan alleen goede woorden. Deze woorden hebben zeggingskracht, omdat wij de woorden in de naam van de Here Jezus mogen uitspreken. Hoe mooi is het dat als wij onze kinderen zegenen, we Gods goede woorden over hen uitspreken en daarmee God tegelijkertijd loven en prijzen!

Een belangrijk aspect in het zegenen van je kinderen, is het hardop uitspreken van de zegen. Het proclameren van Gods woorden over iemand hebben kracht. God heeft kracht in het gesproken woord gelegd, kijk maar naar Genesis. Hij sprak en er was licht! Door Gods woorden hardop uit te spreken onderwerp je je aan God en biedt je weerstand tegen de duivel (Johannes 4:7). Het zingen van een zegen is daarom zo krachtig en mooi. Hiermee proclameer je het goede van God over je kind, waardoor de duivel nogmaals hoort dat hij geen macht heeft over jouw zoon of dochter. Het zingen van een zegen vinden kinderen vaak prachtig en hierdoor onthouden zij de woorden makkelijker. 

Verschillende momenten om te zegenen
Wij zegenen onze kinderen voor het slapengaan. Anderen doen dit juist ’s ochtends, op verjaardagen, als de nieuwe week begint of als er een nieuw jaar is aangebroken. Er zijn zoveel momenten waarop we onze kinderen kunnen zegenen. Ik wil je uitdagen om te zoeken naar een moment en een manier die bij jou past om je kinderen te zegenen en Gods goede woorden over jouw kinderen uit te spreken.

Het is half 8 ’s morgens en Janoah wordt wakker. Deze ochtend loopt ze in plaats van naar onze kamer, naar de kamer van haar zusje Serah. ‘Hoi Seertje, zal ik een liedje voor je zingen? Kijk dan leg ik even mijn handje op je hoofd en ga ik je zegenen”. Aan de andere kant van de muur luisteren wij vol bewondering naar wat er gaande is. Janoah begint te zingen: ‘De Here zegent jou, en Hij beschermt jou. Hij schijnt Zijn licht over jouw leven’ en ‘Ik zegen jou in Jezus naam, Hij bewijst Zijn trouw’. Er glijdt een traantje over mijn wang. De zegen die ik heb meegegeven aan Janoah, geeft zij op haar beurt ook weer door aan haar zusje! Ik ben er stil van wat zegenen voor uitwerking kan hebben.

Wij hebben verschillende (zegen)liederen voor kinderen geschreven. Ben je benieuwd naar deze liederen? Beluister de liederen hier. Heb je onze liederen al beluisterd, maak dan hier je eigen gepersonaliseerde lied aan. 

BEluister HET ZEGENLIEDJE